Yasal ücretlerin tutarı Avukatlar Tazminat Kanunu'ndan (RVG) veya bir tazminat sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Tazminat sözleşmeleri yasal ücretlerin faturalandırılması yerine her zaman mümkündür. Bununla birlikte, §§ 49b BRAO ve RVG’nin 3a ve devamı gözlenecek zorunda. Ancak adli işlemlerde yasal ücretler sözleşmelerle aşılamaz. Herhangi bir zamanda yasal ücretten daha yüksek bir anlaşma mümkündür.

 

Yasal ücretler

 

Avukatlar Tazminat Kanunu başlangıçta kanun metinden ve ek olarak ücret listesinden oluşur. Kanun metni genel ücretleri, ücret listesi bireysel ücretleri içermektedir. Medeni, idari ve sosyal hukukta ücretler, maddenin değeri üzerinden hesaplanır. Bu telafi edici olmayan tazminat sisteminin, çapraz sübvansiyon denilen bir sistemi sağlaması amaçlanmıştır. Yüksek değerli görevler, düşük değerli görevlerin nispeten yüksek iş yükünü finansal olarak dengelemek için tasarlanmıştır.

 

Federal Barolar Birliği ana sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.